νόμισμα:
Καλώς ήρθατε στο Cosplaymiu!     Σύνδεση  or  μητρώο   | Συχνές ερωτήσεις| Επικοινωνία | Ελλάδα

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο Cosplaymiu.com. Με την επιφύλαξη της προκηρύξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ακόλουθη συμφωνία, η ιστοσελίδα μας μπορεί να παρέχει άριστες υπηρεσίες σε εσάς. Εκτός αυτού, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, τις πολιτικές, τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις υπηρεσίες αυτές πριν μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε. Cosplaymiu.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτό το site και αυτά Όροι και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Πριν προχωρήσετε, διαβάστε το μετά τη συμφωνία πριν από την πρόσβαση, την περιήγηση, ή με άλλο τρόπο τη χρήση του site δηλώνει τη συμφωνία σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Δεν θα πρέπει να φορτώσετε, να διανείμετε ή με άλλο τρόπο δημοσιεύει μέσω αυτής της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή άλλο υλικό που (α) περιλαμβάνει τυχόν σφάλματα, ιούς, worms, πόρτες παγίδα, δούρειους ίππους ή άλλα επιβλαβή κώδικα ή ιδιότητες? (β) είναι συκοφαντικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, διακρίσεις, ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με το νόμους των ΗΠΑ ή τους νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας που ενδέχεται να ισχύουν? ή (γ) παραβιάζει ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, των υπηρεσιών σήματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου. Cosplaymiu.com μπορεί να σας δώσει ένα αναγνωριστικό λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης για να σας δώσει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και να χρήσης ορισμένων τμημάτων της παρούσας ιστοσελίδας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης ή ταυτοποίησης, που θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας σε μια τρόπο που να συνάδει με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, και Cosplaymiu.com δεν έχει καμία υποχρέωση να ερευνήσει την προέλευση των εν λόγω πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, σας βεβαιώνω ότι είστε 18 ετών ή μεγαλύτερα. Αν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Site μόνο υπό την επίβλεψη ενός γονέα ή κηδεμόνα. Με την επιφύλαξη της τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, Cosplaymiu.com χορηγεί σου περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια να έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία, εμφανίζοντας το στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet μόνο για το σκοπό της ψώνια και όχι για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή χρήση για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, Εκτός από όπως ρητά επιτρέπεται από Cosplaymiu.com εκ των προτέρων. Κάθε παραβίαση αυτού του Συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγείται παρούσας παραγράφου, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Εφόσον δεν επιτρέπεται ρητά από Cosplaymiu.com εκ των προτέρων, όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των εικόνες, κείμενα, εικόνες, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, προγράμματα, μουσικά κλιπ ή λήψεις, βίντεο κλιπ και γραπτές και άλλα υλικά που αποτελούν μέρος αυτής της Ιστοσελίδας (συλλογικά, οι «Περιεχόμενο»), προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη-εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση οποιουδήποτε από τα πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα ή να κάνει οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου προς όφελος της μια άλλη επιχείρηση. Cosplaymiu.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, να καταγγείλει λογαριασμούς, και / ή να ακυρώσουν παραγγελίες κατά την κρίση του, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αν Cosplaymiu.com πιστεύει ότι ο πελάτης παραβιάζει νόμων ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα Wigsbuy του. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, απεικόνιση, πώληση, εκμίσθωση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων, μετάφραση, τροποποιήσει, επέμβει, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτή Site ή οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς από Cosplaymiu.com γραπτώς.

Θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πρόσβαση και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης και την αναγνώριση αρχικά ανατεθεί σε εσάς ή όχι η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου είναι πραγματικά άδεια από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των χωρίς περιορισμό, όλων των ανακοινώσεων και κιβώτια ταχυτήτων και όλες οι υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό οικονομικές υποχρεώσεις) που προκύπτουν από τέτοια πρόσβαση ή χρήση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και την αναγνώριση που σας έχουν ανατεθεί. Θα πρέπει κοινοποιεί αμέσως Cosplaymiu.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή ταυτότητας ή κάθε άλλη παραβίαση ή απειλή παραβίασης της παρούσης ιστοσελίδας ασφάλεια.